top of page
Весна Отрасли

 Не знаєш, який рівень підходить саме Тобі? 

лимоны
"Я початківець, ще нічого не вмію, але дуже-дуже хочу навчитися!"

Мета курсу:

Навчити Тебе розуміти шведську мову на базовому рівні та говорити на повсякденні теми, наприклад: розповісти про себе, порозумітися з продавцем у магазині чи замовити собі щось у кафе тощо.

 

Теми, які Ти будеш вивчати:

 • Алфавіт, основи шведської фонетики (вимова окремих звуків, мелодика шведської мови);

 • Іменник, прикметник, дієслово, займенник

 • Основи синтаксису шведської мови

 • Базові фрази, пов'язані з наступними темами: вітання/прощання, сімейний стан, вік, вільний час, робота/навчання, подорожі, похід в магазин/кіно/ресторан, погода, написання смс та простих листів тощо.

Драматический Dew Drops

Середній рівень В2

*Якщо ти не можеш зрозуміти нищевказаний текст, то скоріш за все цей рівень для тебе ще заскладний!

"Jag förstår huvuddragen i komplexa texter och kan nästan obehindrat samtala detaljerat om olika ämnen".

Kursens mål:
Kursens mål är att du ska utveckla språket och fördjupa kunskaperna så att du, såväl muntligt som skriftligt, kan uttrycka idéer och åsikter någorlunda säkert och korrekt på svenska. Du ska också kunna förstå och samtala kring tidningsartiklar och skönlitteratur.

Du får bland annat lära dig:

 • att referera tidningsartiklar och diskutera skönlitteratur

 • att ge tydliga beskrivningar och instruktioner

 • att förstå normalt standardspråk och uppfatta språkliga nyanser

 • att förstå radio- och TV-program

 • att skriva argumenterande texter och formella brev

 • lite om det svenska samhället och landets kultur och traditioner

 • grammatik efter ditt personliga behov

 • skillnader mellan skrift- och talspråk

 • svenska språkets melodi och rytm

Минималистский лестница

Початковий рівень А2 

 
"Я знаю деякі базові фрази, вмію читати та трішки писати, але не хочу спинятися на досягнутому!"

Мета курсу:

Поглибити Твої знання шведської мови та навчити Тебе коротко висловлювати свою думку, спілкуватися на загально корисні теми про роботу, сімю, Твої інтереси та ін.

Ти також зможеш самостійно записатися до лікаря чи перукаря тощо. =)

 

Теми, які Ти будеш вивчати:

 • Вимова (поглиблюємо знання та продовжуємо "чистити" вимову);

 • Минулий та перфектний час, неправильні дієслова, ступені порівняння прикметника, демонстративні займенники;

 • Основи синтаксису шведської мови (головне та другорядне речення, порядок слів);

 • Повсякденні розмовні фрази на наступні теми: Швеція та шведське суспільство, комп'ютерні терміни, їжа у Швеції та шведська кухня, пошук роботи та вибір професії, освітня система Швеції, подорожі та географія Швеції, житло та види помешкань, частини тіла і хвороби, масмедіа тощо.

Утки над озером

Високий рівень С1

*Якщо ти не можеш зрозуміти нищевказаний текст, то скоріш за все цей рівень для тебе ще заскладний!

"Jag kan läsa krävande texter med underförstått innehåll, prata utan att leta efter ord och använda språket effektivt för olika ändamål."

Kursens mål:
Målet är att du ska få möjlighet att finslipa din svenska så att du utan problem kan fungera språkligt oavsett samtalspartner och situation. Undervisningen anpassas i hög grad till gruppens önskemål och behov. Moment från tidigare kurser återkommer, men nu på en betydligt högre språklig nivå.

Деревья

Середній рівень В1

 
*Якщо ти не можеш зрозуміти нищевказаний текст, то скоріш за все цей рівень для тебе ще заскладний!

"Jag kan oförberedd delta i vardagliga samtal, länka ihop fraser och förklara mina åsikter".

Kursens mål:
Kursens mål är att du ska lära sig förstå och delta i vardagliga samtal på svenska, även telefonsamtal. I enkla diskussioner ska du kunna uttrycka sin åsikt. Du lär dig också att skriva enkla brev, såväl personliga som mycket enkla formella. Du befäster och fördjupar de kunskaper du har vid kursstart.

Du får bland annat lära dig:

 • att delta i enkla diskussioner, till exempel för och emot en fråga

 • några fraser för att uttrycka förvåning, glädje och komplimanger

 • att beskriva ett händelseförlopp, t ex i en film eller en novell

 • att be om och följa instruktioner

 • att kunna referera till vad någon sagt eller skrivit

 • att förstå vardagliga samtal, också i telefon

 • lite om det svenska samhället och landets kultur och traditioner

 • grammatik: huvudsats, bisats, skillnad perfekt – preteritum, futurum, skillnad adjektiv och adverb, reflexiva, indefinita pronomen, tidsprepositioner, konjunktioner

 • att förstå skillnad mellan skrift- och talspråk

 • svenska språkets melodi och rytm

веб-консультации

Бізнес Шведська

​*Якщо ти не можеш зрозуміти нищевказаний текст, то скоріш за все цей рівень для тебе ще заскладний! ​

 

"Jag kan använda tal- och skriftspråket för att nå kommunikativa mål på mitt jobb, bland annat när jag samtalar med mina kollegor eller kontaktar med svenska företag. Jag förstår vilka skillnader som finns mellan arbetskultur i Sverige och Ukraina, samt är medveten om sociala koder i det svenska arbetslivet". ​

 

Kursens mål:

Målet med denna kurs är att du ska hantera svenska på den nivå som är tillräcklig att göra dig förstådd samt kommunicera effektivt på jobbet, både i tal och skrift.

Dessutom ska du få den kulturella kompetens som man behöver för att kunna jobba i Sverige eller på ett svenskt företag i utlandet. Kursen är indelad i teman som först och främst är förknippade med arbetlivet och arbetskultur i Sverige.

I ramen för denna kurs ska man till exempel lära sig att prata om arbetsmiljö, chefer, lagar som gäller i arbetslivet, arbetsmarknaden, arbetsplatsen, möten, stämning på jobbet, kulturskillnader och projektarbete.

Det underförstås att du också ska få extra språkliga verktyg (utvidga ordförrådet och lära dig avancerad grammatik), så att du uttrycker dina åsikter effektivare och med hjälp av mer komplicerat språk.

Lägg märke till att du måste ha minst B1-nivå för att komma in på den här kursen.

bottom of page